Søg
Close this search box.
Søg

LovsangSNETVÆRKET

Lovsangsnetværkets primære formål er at styrke lovsang i menighederne.

Lovsang

Lovsangsnetværket

Lovsangsnetværket er et åbent netværk for lovsangsledere, musikere, organister og præster der interesserer sig for menighedens fællessang og udvikling af lovsangstjenesten. 

Menighedens fællessang – uanset genre og tradition – har til alle tider fyldt utroligt meget i kirkens historie. De fleste vækkelses- og fornyelsesbevægelser har hængt sammen med en fornyelse af sangen.  

I den karismatiske bevægelse i Danmark fra 1980’erne og til i dag, hænger den åndelige fornyelse og vækkelse også sammen med en fornyelse af lovsangen: Vi genopdager ”guldet” fra traditionen; vi skriver nye lovsange til vores tid; og vi arbejder kreativt med det poetiske og musikalske udtryk. Gud vækker og bevæger os og som respons udtrykker vi vores tilbedelse af ham i musik og sang. 

 Lovsangsnetværket er et krydsfelt af relationer mellem 100vis af lovsangsledere, musikere, organister og præster der gavmildt deler ressourcer med hinanden og ”spiller hinanden bedre”. Nøgleordet her er ”hinanden” – et netværk giver kun mening hvor mange byder ind med nysgerrige spørgsmål, inspirationer, gode historier/vidnesbyrd, nye sange, invitationer osv. Facebook-gruppen og netværkssamlingerne er oplagte steder at deles om dette. 

Lovsangsnetværket ledes af Arvid Asmussen, som bl.a. står for 

  • sangskriver-events 
  • netværkssamlinger 
  • vejledning og sparring til lokale ledere 
  • administrator for Facebook-gruppen ”DanskOase Lovsang” 
  • overordnet ledelse af lovsangen på SommerOase (voksenoase) 

Følg med i Facebookgruppen ”DanskOase Lovsang” – her kan du både bidrage og holde dig opdateret om hvad der sker.  

Du er også velkommen til at kontakte Arvid Asmussen for info mv. på arvid@oasekirken.dk