Lovsang

Lovsangsnetværkets primære formål er, at styrke lovsang i menighederne.

Lovsang

Lovsangsnetværket

Sangen betyder rigtig meget i den kristne menighed og ikke mindre i den karismatiske bevægelse. Derfor er udrustning og bevidstgørelse hos de som tjener indenfor menighedssang/lovsang så væsentlig og derfor har vi valgt at give det særligt fokus i form af et lovsangsnetværk.

Lovsangsnetværkets primære formål er, at styrke lovsangstjenesten i menighederne. Vi tror, at vejen til udrustning, på dette område, går via træning af lovsangsledere og af andre som tjener på området: musikere, sangere, præster, organister o.l. Vi tror, at ledelse er af afgørende betydning for discipelskab og vækst.

Lovsangsnetværket sigter primært på konkret udrustning, ressourcedeling og networking blandt de tilknyttede. På det inspirative plan vil vi fortsat arbejde for høj kvalitet på lovsangen på stævner og på musikudgivelser. På sigt vil vi gerne kunne tilbyde inspiration og konkrete værktøjer ud i bredere folkekirkelige sammenhænge.

Kontakt lovsangsleder Arvid Asmussen på arvid@oasekirken.dk for mere info.

Følg med i Facebookgruppen DanskOase Lovsang her.