Søg
Close this search box.
Søg

Silkeborg Oasekirke

Silkeborg Oasekirke blev oprettet i 1999 og udsprang fra et menighedsfællesskab i Silkeborg Kirke.

Silkeborg Oasekirke

Landsbyen

Silkeborg Oasekirke blev oprettet i 1999 og udsprang fra et menighedsfællesskab i Silkeborg Kirke. Vi har egen kirkebygning med mange faciliteter og det er rammen for gudstjenester og samlinger for alle aldersgrupper i løbet af ugen.

Vi snakker om vores kirke er som en landsby, hvor husene er bygget af levende stene med al den mangfoldighed og forskellighed, en landsby repræsenterer. Husene er vores fællesskaber af enhver slags – små som store. Veje og stier er forbindelserne mellem husene. Der er to store indfaldsveje i landsbyen, nemlig dem som går forbi gudstjeneste og fællesspisning.

Her møder mennesker typisk vores kirke for første gang. De mindre huse eller fællesskaber har vidt forskellige udtryk og størrelser. Der er pt. 8 klynger som er åbne fællesskaber, hvor der er gode muligheder for nye at blive integreret i landsbyen.

 

Diakonalt arbejde

Kirken har et vidt forgrenet diakonalt arbejde med kontakt til flere hundrede mennesker hvert år. Vi prøver med ord og handling at række andre det som vi selv har modtaget af Gud. Det diakonale arbejde er kendt i byen og vi har samarbejde med Silkeborg kommune. Vi har et etableret diakoni-netværk ”kirkernes sociale arbejde” hvori 8 kirker i Silkeborg er gået sammen i samarbejde om at række ud til de svageste i vores by.

Det diakonale arbejde gennem de sidste 12 år gør at mennesker søger fællesskab og søger Gud. Vi oplever nu at der kontinuerligt kommer mennesker til tro. Vi er i denne tid optaget af forbindelserne mellem husene – vores fællesskaber. Hvordan mennesker, der er på vej til at kende Gud eller ny i troen, kommer fra fællespisning eller kvinde café til andre huse/fællesskaber i landsbyen.

Læs mere om Silkeborg Oasekirke her

Find de andre fællesskaber her