Søg
Close this search box.
Søg

Fradrag og CPR

DanskOase er på listen over godkendte foreninger og opfylder dermed betingelsen for, at du kan trække din gave fra på selvangivelsen. Enhver myndig person kan give gaver eller oprette et gavebrev.

Fradrag og CPR

Gaver til DanskOase kan trækkes fra på selvangivelsen ifølge Ligningslovens § 8a, stk. 2 og/eller § 12, stk. 3.

Gaver – ligningslovens § 8a, stk. 2
Når du giver en gave til DanskOase, kan du trække gaven fra på selvangivelsen. Den øvre grænse for fradrag her er 16.600 kr. i 2020.

Det betyder, at hvis du giver 16.600 kr. eller mere, kan du trække 16.600 kr. fra på selvangivelsen. Giver du mindre, kan du trække hele beløbet fra efter de nye regler (fra 1. januar 2012).

Ægtefæller kan hver for sig give eksempelvis 16.600 kr. og opnå fuld fradragsret for egne gaver.

Du kan vælge, at give gaven som et tilsagn til DanskOase om et fast årligt beløb. Ordningen vil så fortsætte, indtil du selv siger den op.

DanskOase indberetter automatisk din gave til SKAT, såfremt du har oplyst dit CPR.-nummer og du vil modtage en kvittering i begyndelsen af det nye år, så du kan se, hvad vi har indberettet.

Gavebreve – ligningslovens § 12 stk. 3
Et gavebrev er et løfte om et fast årligt bidrag til en godkendt forening i mindst 10 år. DanskOase er godkendt til at modtage gaver efter denne ordning. Bidraget kan enten være et fast beløb eller en procentdel af din indkomst – det vælger du selv, når du udfylder og indsender blanketten.

Opretter du et gavebrev, kan du trække hele gavebeløbet fra. Kun den del af gaven, der måtte overskride 15 % af din personlige indkomst, kan du ikke trække fra. Det er dog altid tilladt at trække 16.600 kr. fra, også selvom procentbeløbet er større end 15 (ift. din indkomst).

Det årlige beløb noteres og trækkes fra på selvangivelsen. DanskOase fremsender kvittering hvert år, på størrelsen af det modtagne beløb, ifølge gavebrevet.

DanskOase indberetter årets gaver til skattemyndighederne.

 

Fradrag via MobilePay

Giv en gave med MobilePay til tlf.: 77 11 77

Alle gaver indberettes til SKAT, såfremt vi har dit cpr. nr.

 

Indsend CPR-nr. sikkert

Her kan du indsende dit CPR-nr. sikkert, så vi har mulighed for at indberette dine gaver til skat: