PRÆSTENETVÆRKET I DANSKOASE

Præster
Netværket optager præster og teologer, der ønsker at hente inspiration og netværke i DanskOase. Kontingentet er kr. 300 årligt og som bidrager til facilitering af netværket og vores samlinger. Du indmelder dig ved at skrive en email til DanskOases sekretariat på info@danskoase.dk.
 
Som medlem af Præstenetværket får du mulighed for:
  • at  udveksle erfaringer, ideer og inspiration der kan styrke vores tjeneste som præster, teologer og kirkelige ledere
  • deltage i konventer
  • indgå i en gruppe med andre præster i din region
  • mentorordning for nye præster
  • at netværke online i vores interne facebook-gruppe
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte generalsekretær Keld Dahlmann på 31 49 11 94

Find flere netværk her: