Søg
Close this search box.
Søg

Odder Frimenighed

Odder Frimenighed er kirken midt i Odder by. Kirken ligger lige ved siden af byens torv og kirkens aktiviteter er en integreret del af byens aktiviteter. Kirken ønsker at være en åben kirke, der forkynder Jesu budskab til alle og leve et åndsfyldt liv, der bringer Guds håb til vor by. Vi vil være et mødested med rummeligt fællesskab, der kalder til mesterlære.

Odder Frimenighed har en markant diakonal identitet. Vi ønsker som kirke at tjene vores lokalsamfund. Kirken har lanceret projektet ”Odder hjælper Odder”, hvor den årlige “Odder Julehjælp” afvikles i samspil med byens borgere og Odder kommune. Vi råder også over et eventteam, der årligt organiserer diverse arrangementer med det formål at bidrage positivt til byens liv. Menigheden er desuden aktivt engageret i projekter såsom Familienetværk og Nye Netværk i samarbejde med Blå Kors.

Odder Frimenighed lægger også særlig vægt på børn og unges trivsel i byen. Vi faciliterer en ungdomsgruppe, holder ungdomsgudstjenester, og i samarbejde med YFC organiserer vi Teenklub, Rock Solid samt Legestue for spædbørn og deres forældre.

Odder Frimenighed er en evangelisk-luthersk frimenighed, som blev etableret i midten af 1990’erne.

Læs mere om Odder Frimenighed her