Randers Oasekirke

Randers Oasekirke er hjemmehørende i Randers og omegn. Vi har en lang historie tilbage fra 1993, hvor Randers Valgmenighed og Nordbymenigheden under Den Evangeliske Frikirke startede og for flere år siden valgte at gå sammen. I de senere år har vi i højere grad slået fast, at vores tilhørsforhold er via medlemsskabet af DanskOase. Vi er en mindre menighed med ca. 20 voksne og 15 børn/unge, der alle vægter det nære fællesskab højt, som bl.a. giver sig udtryk i, at vi som basis for vores arrangementer oftest har nadver- og måltidsfællesskab. Vi søger at fremme Åndens inspiration gennem vores gudstjenester, ligesom børnene er en integreret del af den måde, som vi gennemfører vores sammenkomster. Derfor har flere i menigheden ofte deltaget i gode tilbud i Aarhus Valgmenighed omkring Åndens virke.

Vi har valgt lokaler og lønninger fra og i dagligdagen fungerer vi som husmenighed, samtidig med, at vi dog ofte lejer os ind i mødelokaler i Underværket ved nogle af gudstjenesterne og ved særlige ressourcekrævende arrangementer.

Læs mere om Randers Oasekirke