Oase Sønderjylland

Oase Sønderjylland er ikke en menighed, men et netværk, som samles 10 søndage om året til et åbent møde med en taler udefra, med lovsang, kaffe og forbøn.

Oase Sønderjylland

Netværket

Vi er ikke en menighed, men et netværk. Vi samles 10 søndage om året til et åbent møde med en taler udefra, med lovsang, kaffe og forbøn.

Alle 4 dele ved disse møder er lige vigtige. Taleren har et indlæg, der meget gerne må være opbyggeligt og personligt. Lovsangen løfter os op og er en vigtig del af vores tilbedelse. Kaffen er en god anledning til at tale med nye og gamle venner. Forbønnen – siger sig selv.

Desuden har vi, forskudt for disse åbne møder, nogle ligeledes åbne stuemøder, hvor vi spiser sammen, deler liv, be’r for hinanden og holder en andagt med efterfølgende samtale. Under samtalen deler vi os op i en kvinde- og en mandegruppe. Det har vist sig at give en god og anderledes dynamik end hvis grupperne var blandet.

Møderne afholdes i Borgerhuset midt i Tinglev, hvor der også er bibliotek og andre mødelokaler, og hvor dørtærsklen for ikke-kirkevante måske er en smule lavere. Vores stuemøder holder vi i et privat hjem i Tinglev.

Der er delvis overlap mellem målgruppen af disse to typer møder.

Som noget nyt er der begyndt at komme flere unge familier med små børn til de åbne møder – dette møde på tværs af generationerne er vi mægtig glade for.

 

Læs mere om Oase Sønderjylland her

Find de andre fællesskaber her