Søg
Close this search box.
Søg

Bedebreve

DanskOases bedenetværk består for tiden af ca. 200 bedevenner. De får et bedebrev seks gange om året.

Bedebrev

Bedebreve

DanskOases bedenetværk består for tiden af ca. 200 bedevenner. De får et bedebrev seks gange om året.

Vi beder for DanskOases forskellige aktiviteter m.m. De fleste får bedebrevet pr. e-mail, men det er også muligt at få det pr. post.

Vi er et bedehus for alle nationer med særlig vægt på bøn for Israel og Mellemøsten. Vi er tilsluttet Bedehus Danmark og beder to døgn – 3. og 4. fredag – i hver måned.

Følgende er fast knyttet til netværket med en dag om ugen, og de indsender bedeemner til bedebrevet: DanskOase, Børne- og UngdomsOase, YFC, Operation Mission og Bedehus Danmark.

Uffe Laugesen driver Bedenetværket og skriver bedebrevene.

Tilmeld dig bedebrevet ved at kontakte DanskOases sekretariat, som administrerer forsendelsen.
Henvendelse kan ske på mail til info@danskoase.dk eller telefon 8654 3600.