Søg
Close this search box.
Søg

Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Strandkirke (Strandkirken) er en karismatisk folkekirke, hvor lovsang og forbøn indgår som en naturlig del af gudstjenesten. Her lægges der stor vægt på Helligåndens virke, i skøn forening med folkekirkens traditionelle elementer.

Strandkirken rundkørsel

Strandkirken

Hver søndag kl. 10.30 er der gudstjeneste med ca. 175 kirkegængere fra nær og fjern, hvoraf mange er sognebåndsløsere. Gudstjenesterne ledes på skift af kirkens 3 præster: Peter Kofoed Bæk, Johan Tarp Dalsgaard og Anders Michael Hansen. Derudover er sognepræst Peter Tingleff tilknyttet kirken og har 4 gudstjenester om året – men han er hovedsageligt ansat i Kirke på Vej.

En bred kreds af frivillige er med til at bære Strandkirkens gudstjenester samt øvrige aktiviteter ugen igennem. Om søndagen streames gudstjenesten til kirkens YouTube-kanal samt kirkens Facebookside. Strandkirken var blandt firstmoverne på streaming af gudstjenester under ”Corona-tiden”. Man begyndte med dette i marts 2020 ved hjælp af et lille, simpelt set-up, men dette er nu blevet udviklet og opdateret, og er altså en fast, integreret del af gudstjenesten om søndagen, som styres af frivillige kræfter. Og målgruppen er af betydelig størrelse.

Kirken drives af et menighedsråd på 10 valgte personer + kirkens præster. Derudover har kirken ansat en sekretariatsleder, en kordegn, to kirketjenere og fire kirke-kulturmedarbejdere samt en organist. Strandkirkens første præst var Helge Pahus, og han blev i 1970’erne inspireret af den åndelige fornyelse, som har givet menigheden en stærk og udtalt åndelig/karismatisk selvforståelse, og det er også Helge Pahus’s fortjeneste, at kirken stadig den dag i dag har så stor en kreds af frivillige.

Fællesskaber og Alpha

En stor del af menigheden er med i ét eller flere fællesskaber. Der er også en del mindre ”livgrupper”, som mødes i hjemmene. Mange grupper har fokus på socialt fællesskab og at dele liv. En del grupper har fokus på bøn og tilbedelse og/eller undervisning.

Der har været afholdt kristendomskurser, Alpha, igennem mange år i kirken – førhen kun ét kursus om året, men siden januar 2019 tilbyder kirken to om året, med 20-25 deltagere pr. gang og et stort team af frivillige. Strandkirken har opnået succes med at få nye fra sognet/omegnen til at komme med til intro-aftenen og dér beslutte sig for, om Alpha er noget for dem. Langt de fleste bliver hængende og deltager i resten af kurset.

Invitationen sker hovedsageligt via Facebook-annoncering sendt rundt i sognet, og det har vist sig at være effektivt. Samtidig har Alpha Danmark udviklet et godt og gennemarbejdet materiale i form af videofilm, som har gjort det nemt at afvikle kurset. Efter kurset tilbydes deltagerne at fortsætte i en ”Alpha-klynge”, som mødes hver 2. uge til en videre snak.

Børnefamilier og unge

Kirkens organist arrangerer eftermiddage med fællessang (populært blandt seniorer) og babysalmesang, og derudover har Strandkirken en masse gode tilbud for børn og unge. Bl.a. gennem kirkens store børnearbejde med fredags-børneklub, månedlige ”FamilieFredage” med kreative værksteder, bibelhistorie, billig og lækker aftensmad m.v.

Derudover er der hver uge legestue for børn (0-3 år) og det er velbesøgt; op mod 20-25 børn + en forælder pr. barn hver tirsdag formiddag.

Kirken har en ”Familieklynge” for den store flok af børnefamilier i menigheden. Der arrangeres børnelejr samt et par familiegudstjenester årligt.

Strandkirkens Unge er en klub for teenagere, som gerne vil have det sjovt, gøre en forskel og lære mere om Gud. De ses hver torsdag aften til fællesaften eller gruppeaften med forskelligt program. Fælles for alle aftenerne er, at der er god tid til café, brætspil og hygge. Der er fokus på at bygge bro mellem konfirmanderne og Strandkirkens Unge, for at tilbyde konfirmanderne et fællesskab med andre unge før og efter konfirmationen.

Diakoni og globalt udsyn

I kirken rækkes der ud i lokalsamfundet på mange måder. Både som sognekirke i forhold til dåb, vielser, begravelser osv, men også gennem kirkens diakoniarbejde med støtte til de svære ting, f.eks. når en gruppe fra menigheden et par gange om året tager hjem til folk i sognet og hjælper kvit og frit med praktiske opgaver. Der deles også julehjælp ud hvert år.

Samtidig er Karlslunde Strandkirkes menighed også engageret i at hjælpe med økonomisk støtte til forskellige dele af verden gennem kirkens fond, Strandkirkefællesskabet, som er til for at danne en praktisk ramme omkring Strandkirkens liv og vækst. Der indsamles og uddeles ca. 1,4 mio. årligt, og pengene går til gode formål, bl.a. i Cuba, Nigeria, Myanmar og Indien – men også organisationer i Danmark, f.eks. Alpha, DanskOase og Kirke på Vej.

Kirke på vej

Kirke På Vej er ”nye måder at drive kirke på” og ledes af Peter Tingleff og Nina Leinum under Roskilde Stift og støttes af Karlslunde Strandkirke. Peter Tingleff, som i en del år var ansat på fuld tid som sognepræst i Strandkirken, drømte en nat en drøm, som han forstod som Guds kald til at bevæge sig udenfor de kirkelige rammer og møde mennesker med evangeliet der.

Drømmen arbejdede videre i Peters tanker og fik ham derfor til at opsøge biskoppen over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller. Efter at have fortalt biskoppen om drømmen og om det, som han mente, Gud ville, svarede biskoppen, at han også havde haft en drøm, som bakkede dette fuldstændig op. Sådan startede Kirke på vej.

 

Klik her for at se Strandkirkes hjemmeside

Du kan desuden læse mere på kirkens facebookside eller Instagram

Du kan også se kirkens gudstjenester på deres YouTube-kanal eller lytte til prædikenerne på Spreaker.

Find de andre fællesskaber her