Søg
Close this search box.
Søg

Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Strandkirke har sine rødder i 70’ernes åndelige fornyelse, som har givet menigheden en stærk og udtalt åndelig/karismatisk selvforståelse.

Karlslunde Strandkirke

Strandkirken

Karlslunde Strandkirke er en del af Den Danske Folkekirke. I daglig tale kaldes den ”Strandkirken” og er kendt for at være en utraditionel folkekirke. En bred kreds af frivillige er med til at bære Strandkirkens mange aktiviteter og liv ugen igennem samt ugens højdepunkt, som er gudstjenesten om søndagen kl.10.30. Vi ønsker, at besøgende vil opleve Guds nærvær i Strandkirken, og at man vil opnå en indsigt i – eller i hvert fald få et glemt af – hvem Gud er.

Strandkirken har sine rødder i 70’ernes åndelige fornyelse, som har givet menigheden en stærk og udtalt åndelig/karismatisk selvforståelse.

Og det har båret stor frugt i menigheden. Historisk har Strandkirken set sig selv som en vigtig medspiller i forhold til at danne ramme og skabe indhold for fællesskaber, møder og stævner med fokus på de åndelige gaver. Dette ønsker vi at værne om.

 

Alpha-kurser

Der har været afholdt Alpha-kurser i mange år i Strandkirken. Indtil nu har de været afholdt én gang om året fra september. I vinteren 2019 blev der for første gang afholdt et kursus nr. to fra januar og frem.

Udfordringen har været, at der i høj grad fiskes i den samme dam (menigheden), når der skal inviteres nye deltagere. En anden udfordring har været at finde/skabe relevante fællesskaber, som de tidligere Alpha-deltagere naturligt kan indgå i og hvor de kan vokse i deres nye tro.

Efter inspiration fra andre kirker i blandt andet England og Holland (på Alpha-konference i London i foråret 2019) er der samlet et helt team, der står for Alpha-kurserne. Planen er at afholde tre årlige kurser. Håbet er at nuværende deltagere inviterer til det næste kursus og at der dermed inviteres fra nye cirkler. Desuden oprettes der i første omgang ét nyt fællesskab i løbet af efteråret, som blandt andet har som fokus at tage imod tidligere Alpha-deltagere.

 

Fællesskaber

Vi skylder også at nævne Kirke På Vej: Kirke På Vej drives af Peter Tingleff og Nina Leinum under Roskilde Stift. Vi glæder os over at kunne støtte dette spændende initiativ med at lave ’kirke udenfor murene’. 

Mange fra menigheden er med i et eller flere fællesskaber. Fællesskaberne er meget forskellige.

De fleste er i praksis opdelt efter alder/livssituation. Der er åbne mellemstore fællesskaber, som mødes i kirkens lokaler. Der er også en del mindre ”livgrupper” som mødes i hjemmene. Mange grupper har fokus på socialt fællesskab og at dele liv. En del grupper har fokus på bøn og tilbedelse og eller undervisning.

Vi drømmer om flere fællesskaber, der fungerer som en slags husmenigheder, som er åbne og inkluderende, og som prioriterer højt både socialt fællesskab, tilbedelse og evangelisation/diakoni!

Læs også: Levende trosfællesskab i mindre grupper må blive det primære

 

Læs mere om Karlslunde Strandkirke her

Find de andre fællesskaber her