Præster

Præstenetværket er et attraktivt netværk og en værdifuld ressource for præster der ønsker at sætte mission på den lokale dagsorden. Præstenetværket er et stadigt voksende netværk af præster med tilknytning til DanskOase.

Præster

Om netværket

I netværket vil vi hjælpe hinanden til at trives, udfolde vores evner og nådegaver og med faglig og personlig udvikling være til gavn for de mennesker, vi møder med evangeliet.

Præster i netværket mødes til personlig og faglig sparring i præstegrupper. Vi er optaget af følgeskab og modenhed. Præstenetværket har et mail-forum, hvor deltagerne kan dele ideer, spørgsmål og overvejelser.

Som medlem af netværket har du med dit log-in adgang til ressourcer her på hjemmesiden.

På Sjælland mødes præsterne i netværket til netværkssamlinger forår og efterår til fællesskab og inspiration.

Præsterne i netværket mødes på SommerOase til et møde med Gud gennem lovsang, undervisning, forkyndelse, eftertanke og samtale og på LederOase til erfaringsudveksling og åndelig fornyelse med fokus på kald, passion og identitet.

 

Tilmelding til præstenetværket sker via mail til info@danskoase.dk. Det koster 300 kroner årligt.