Herning Oasekirke

Herning Oasekirke er en lille kirke i det Midtjyske. Menighedens udgangspunkt er gudstjenesten: Herfra udgår fællesskabet!

Herning Oasekirke

Historien bag

Herning Oasekirke er en lille kirke i det Midtjyske. Menigheden trækker tråd tilbage til halvfemserne hvor der opstod en lille tilkaldemenighed, som i 2004 blev til Valgmenighed og i 2016 blev til Frimenighed.

Undervejs er der sket mange ændringer – men i 2004 etablerede menigheden sig med de vedtægter, der stadig er i dag. Vores daværende præst, Arne Lund Sørensen, knyttede sig til præstenetværket i DanskOase – og menigheden blev med tiden en del af DanskOase.

 

Gudstjeneste

Menighedens udgangspunkt er gudstjenesten: Herfra udgår fællesskabet! For mange år siden tømrede vi et stort trækors, som symbol på det, der er vort fokus og sendelse: Jesus Kristus. Korset er med ved gudstjenester, på Sommer Oase og på menighedslejre. Der har været hamret mange søm og tegnestifter i træet. Det er et godt billede på den menighed, vi ønsker at være: En menighed, der viser og står ved det levede liv – med alle de mærker, ridser og huller det kan give. Sådan vil vi også gerne kendes: Det uperfekte og levede liv, som i den grad har brug for Jesus!

En søndag i måneden holder vi garage gudstjeneste – ja, i en garage! Her står menighedens medlemmer på skift for indholdet.

Derudover har vi cellegrupper, til det nære fællesskab – og som det sted, hvor vi kan opmuntre hinanden i det personlige liv med Jesus.

 

Unge i menigheden

For 5-6 år siden kom der en flok unge (fra ca 16 – 22 år) til menigheden, med en klar vision: Unge der ville skabe en levende menighed i mission. Der kommer gennemsnitligt 45 unge mennesker, hver søndag. Vores præst er også deres præst – og står til rådighed for dem. Samtidig sender vi et par stykker fra menigheden som er behjælpelige ved forbøn.

Vi holder 1 fælles gudstjeneste om måneden – og vi tager på menighedslejr sammen.

 

Læs mere om Herning Oasekirke her

Find de andre fællesskaber her