Søg
Close this search box.
Søg

Redskaber til menighedsråd

DanskOase lancerer i 2024 et nyt tiltag med inputs og diskussion til gavn for lokale menighedsråd på tværs af valg- og frimenigheder i DanskOase. Formålet er at styrke menighedsrådene i deres arbejde gennem en række webinarer samt en ressourcebank med forskellige redskaber til arbejdet. Desuden stiller erfarne kræfter deres ressourcer til rådighed ved konkrete behov i de lokale menigheder.

Læs her om den første webinarrække, der strækker sig over fire onsdage i løbet af 2024:

Webinar 1:
Ramme for Menighedsrådsarbejdet i valg- og frimenigheder

Webinar 2:
Egen rolle og mandat som menighedsråds-medlem

Webinar 3:
Sætte og sikre retning for menigheden

Webinar 4:
Ledelse af menighed, ansatte og frivillige

Temaet giver deltagerne indblik i de ydre lovmæssige rammer for arbejdet i et menighedsråd i en valg- og frimenighed. Webinaret giver en introduktion til de forpligtelser og ansvar som menighedsrådet har som bestyrelse og som menighedsråd, og de rammer det sætter for organiseringen af menighedens virke.

Temaet fokuserer på rollen og ansvaret som medlem af menighedsrådet, herunder vigtigheden af selvforståelse og samarbejde. Deltagerne vil lære om at udnytte personlige og fælles kompetencer, håndtere interne uenigheder konstruktivt, og bidrage til et sundt, produktivt og åndeligt berigende arbejdsmiljø. Webinaret tilbyder indsigt i, hvordan man effektivt kan navigere i menighedsrådets dynamik og bidrage til dets udvikling, samtidig med at man opretholder en sund menighedskultur og fremmer et velfungerende samarbejde.

Temaet fokuserer på menighedsrådets rolle og ansvar i at udvikle og sikre menighedens retning gennem strategisk planlægning og ledelse. Det udforsker, hvordan menighedsråd kan udarbejde og implementere strategier, sætte mål, og følge op på dem, samtidig med at man bevarer et åbent og inkluderende lederskab. Webinaret vil desuden dykke ned i effektiv kommunikation som et redskab til at skabe engagement og motivation blandt menighedens medlemmer og frivillige. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan man leder gennem både ansatte og frivillige, og hvordan man balancerer pastorale hensyn med strategiske målsætninger.

Tilmeldingsfrist: 26. august 2024

Dette webinar fokuserer på menighedsrådets rolle i ledelse af personale og frivillige, fastholdelse af menighedens kultur og DNA, og understøttelse af den daglige ledelse. Det undersøger menighedsrådets ansvar og grænser i personaleledelse og dets rolle i at skabe en positiv menighedskultur. Endvidere diskuteres menighedsrådets engagement i ledelsen af menighedens medlemmer og deres ældsteansvar.

Tilmeldingsfrist: 18. november 2024

Videoer af webinarerne

Var du forhindret i at deltage til webinarerne, så kan du se oplægget her. Vi vil dog altid anbefale at deltage på selve aftenen, da der også bliver sat tid af til spørgsmål og sparring med de andre deltagere, som ikke er en del af videomaterialet.

Du finder playlisten med alle videoerne her.

Webinar 1:
Ramme for menighedsrådsarbejde i valg- og frimenigheder

21. februar 2024

Webinar 2:
Egen rolle og mandat som menighedsrådsmedlem

22. maj 2024

Webinar 1:
Ramme for menighedsrådsarbejde i valg- og frimenigheder

21. februar 2024

Webinar 2:
Egen rolle og mandat som menighedsrådsmedlem

22. maj 2024

Ressourcebank

Her finder du dokumenter, som kan være til hjælp og støtte i jeres menighedsråd. Vi tilføjer løbende flere dokumenter, der både kan indeholde generelle råd, introduktioner og guidelines eller have specifik relation til hvert webinars tema.

Dokumenterne ligger i en online mappe, som du kan tilgå og downloade fra uden en bruger.