Søg
Close this search box.
Søg

Udrustning af menighedsråd

DanskOase lancerer i 2024 et nyt tiltag til udrustning af lokale menighedsråd på tværs af valg- og frimenigheder i DanskOase. Formålet er at styrke menighedsrådene i deres arbejde gennem en række webinarer samt en ressourcebank med forskellige redskaber til arbejdet. Desuden stiller erfarne kræfter deres ressourcer til rådighed ved konkrete behov i de lokale menigheder.

Læs her om den første webinarrække, der strækker sig over fire onsdage i løbet af 2024:

Webinar 1:
Ramme for Menighedsrådsarbejdet i valg- og frimenigheder

Webinar 2:
Egen rolle og mandat som menighedsråds-medlem

Webinar 3:
Sætte og sikre retning for menigheden, del 1

Webinar 4:
Ledelse af menighed, ansatte og frivillige

Temaet giver deltagerne indblik i de ydre lovmæssige rammer for arbejdet i et menighedsråd i en valg- og frimenighed. Webinaret giver en introduktion til de forpligtelser og ansvar som menighedsrådet har som bestyrelse og som menighedsråd, og de rammer det sætter for organiseringen af menighedens virke.

Tilmeldingsfrist: 19. februar 2024

Temaet fokuserer på rollen og ansvaret som medlem af menighedsrådet, herunder vigtigheden af selvforståelse og samarbejde. Deltagerne vil lære om at udnytte personlige og fælles kompetencer, håndtere interne uenigheder konstruktivt, og bidrage til et sundt, produktivt og åndeligt berigende arbejdsmiljø. Webinaret tilbyder indsigt i, hvordan man effektivt kan navigere i menighedsrådets dynamik og bidrage til dets udvikling, samtidig med at man opretholder en sund menighedskultur og fremmer et velfungerende samarbejde.

Temaet fokuserer på menighedsrådets rolle og ansvar i at udvikle og sikre menighedens retning gennem strategisk planlægning og ledelse. Det udforsker, hvordan menighedsråd kan udarbejde og implementere strategier, sætte mål, og følge op på dem, samtidig med at man bevarer et åbent og inkluderende lederskab. Webinaret vil desuden dykke ned i effektiv kommunikation som et redskab til at skabe engagement og motivation blandt menighedens medlemmer og frivillige. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan man leder gennem både ansatte og frivillige, og hvordan man balancerer pastorale hensyn med strategiske målsætninger.

Dette webinar fokuserer på menighedsrådets rolle i ledelse af personale og frivillige, fastholdelse af menighedens kultur og DNA, og understøttelse af den daglige ledelse. Det undersøger menighedsrådets ansvar og grænser i personaleledelse og dets rolle i at skabe en positiv menighedskultur. Endvidere diskuteres menighedsrådets engagement i ledelsen af menighedens medlemmer og deres ældsteansvar.