LederOase

28.-29. januar 2022 i København

LederOase er en netværkssamling for menigheder, præster og ledere i DanskOase.

Den 28.-29. januar 2022 mødes vi i Byens Valgmenighed i København for at:

Fylde på. Inspirere og dele. Se muligheder. Sammen.

Program for LederOase

Fredag d. 28/1

15.00-17.45: Repræsentantskabsmøde for alle repræsentanter og observatører i DanskOase

18.00-19.30: Pause til aftensmad i byen

19.30: Aftenmøde v/ Ruben Dalsgaard “En bevægelse, der er drevet af Guds Ånd”

21.30: Snacks og rødvin fra Konsjös

Lørdag d. 29/1

9.00: Morgenmøde

9.45: Kaffe

10.00: Workshops “Smag på DanskOase – idéer, initiativer og ildsjæle i bevægelsen”

13.00: Netværksfrokost – del en sandwich med andre i lignende tjenester eller situationer

15.00: Kaffe

15.15: Niels Nymann-Eriksen “Bland dig i byen”

16.00: Mikael Wandt Laursen “Samspillet med samfundet”

17.00-19.00: Pause til aftensmad i byen og samtale i teams

19.00-21.00: Åben lovsangsaften i samarbejde med Byens Valgmenighed

Læs mere om programmet her


Talere

Mikael Wandt Laursen
Generalsekretær, Frikirkenet

Niels Nymann-Eriksen
Præst, Apostelkirken

Ruben Dalsgaard
Generalsekretær, DanskOase

Praktiske oplysninger

Sted: Byens Valgmenighed i København, Kristuskirken, Baggesensgade 7, 2200 København.

Pris: 195 kr. for hele døgnet inkl. frokost lørdag. Udgifter til overnatning og øvrige måltider står du selv for.

Team: Vi opfordrer til at deltage som team. Det giver bedre mulighed for at omsætte inspiration til en lokal kontekst.

Tilmelding: Tilmeld dig senest d. 23. januar 2022.