Søg
Close this search box.
Søg

Organisationsændringer i DanskOase

DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i Danmark. Det er et kald, som vi føler en stor forpligtigelse til at forfølge og gøre levende for de mange enkeltpersoner og menigheder, som er i berøring med bevægelsen.

Over de seneste tre årtier er nye mennesker kommet til, og vores store festival SommerOase er vokset ud af rammerne to gange. Vi har været gennem kriser og fejringer i både lokale menigheder og i den samlede bevægelse. Senest har vi skullet omstille os til at arbejde med kirker og bevægelse i en hverdag præget af pandemien.

Lederskabet i DanskOase og bestyrelsen i BUO arbejder hele tiden med at udvikle og skabe de bedst mulige rammer for, at bevægelsen kan udleve sit kald under skiftende omstændigheder. Vi tror på, at bevægelsens åndedræt sker i en vekselvirkning mellem det levede liv i hverdagen og i menighederne, og når vi sammen mødes på tværs for at blive inspirerede og fornyede.

Udfordringer i DanskOase

De seneste år har vi identificeret en række udfordringer, som er vigtige sammen at finde løsninger på:

Der er brug for tydelighed i netværket i forhold til, hvad DanskOase vil samt en tættere relation mellem DanskOases ledelse og menigheder.

De seneste års SommerOase har vist, at der er brug for en ny retning med en stærkere involvering fra menighederne og bedre samarbejde mellem sekretariat og netværk om konferencer.

DanskOases økonomi er skrøbelig, så der er behov for flere gaveindtægter og en bæredygtig forretningsmodel for konferencerne.

Der er brug for at samle ansvar og opgaver på få, større stillinger. Det er særligt relevant i forhold til konferencer som SommerOase for at sikre udvikling og langsigtet planlægning.

Konkrete ændringer i 2021/2022

Efter mange og grundige drøftelser er DanskOases lederskab i samarbejde med BUOs bestyrelse nået frem til en række konkrete organisatoriske ændringer, som gennemføres i vinteren 2021/2022:

Oprettelse af en ny fuldtidsstilling som konferencechef fra 1. januar 2022. Vedkommende skal sikre et stærkt fokus på udvikling, planlægning og afholdelse af vores konferencer, herunder særligt SommerOase. Fokus er bl.a. større involvering og samarbejde med netværk og en bæredygtig forretningsmodel.

Generalsekretæren har hidtil brugt meget tid på konferencer. Fremover skal arbejdsopgaverne handle om ledelse af DanskOases netværk, teologi og indhold, mens ledelsen af konferencer som SommerOase fjernes. Efter gensidig aftale reduceres stillingen derfor fra 75 til 50 pct., når en konferencechef er ansat.

Kommunikationsteamet nedlægges, de grafiske opgaver outsources og de øvrige kommunikationsopgaver omplaceres og vil fremover blive varetaget af den daglige ledelse. Det betyder desværre, at vi må sige farvel til vores deltidsansatte medarbejdere i kommunikationsteamet.

I DanskOases lederskab og BUOs bestyrelse ved vi, at forandringer er svære og gør ondt, og særligt på de medarbejdere, vi har måtte afskedige. Vi gør vores yderste for, at organisationsændringerne foregår på en ordentlig og respektfuld måde overfor alle de involverede medarbejdere.

Vi beder på en særlig måde om netværkets forbøn for de berørte, for lederskab og bestyrelse samt DanskOase som helhed i denne tid.

Vi tror på, at vi som bevægelse er på rette vej, og at disse forandringer er nødvendige for, at DanskOase fortsat kan udleve sit kald til fornyelse, udrustning og mission i Danmark.

Spørgsmål kan rettes til lederskab@danskoase.dk.

Annoncer