Søg
Close this search box.
Søg

Månedens menighed: Odder Frimenighed

Sådan blev Odder Frimenighed til

I 1996 startede 13 mennesker Odder Frimenighed på baggrund af en drøm om en åben kirke, med plads til børn, unge og ældre i en uformel og afslappet form. Mange af vores ildsjæle fra dengang er stadig med i kirken og har siden fået børn – og børnebørn. Siden ansættelsen af vores første præst i 1996 har vi udvidet staben med områder; børn og unge, økonomi, diakoni og har nu to præstestillinger.

Læs mere om historien her.

Fællesskabet

Vi har gudstjeneste hver søndag vekslende mellem formiddag og aften – hvoraf vi eksperimenterer med formen særligt om aftenen, hvilket kan komme til udtryk som en lovsangsaften eller i en mere stille form

Vil holde fast i nomade-rødderne

Fra starten af har vi lejet lokaler rundt omkring i byen til vores gudstjenester. I 2006 købte vi vores første bygning, som fungerede som aktivitetshus for ugens andre aktiviteter. I 2022 flyttede vi så alle aktiviteter til nye lokaler. Det har været en hård og lærerig rejse at gå fra “nomadeform” (græsrodsform) til en fast samlende placering for alle vores ugentlige aktiviteter og gudstjenester. Men vi føler os velsignet med nye flotte lokaler som kan rumme alt fra madfællesskaber, børneklubber, inflationshjælp, legestue, gudstjenester, møder og kontor.

I efteråret 2023 har vi ansat Anne Mie Skak Johanson som præst i en tidsbegrænset stilling, hun indgår i den daglige ledelse sammen med vores anden præst Taurai Bandawa.

Med egne kirkelokaler kan man som menighed hurtigt blive en smule selvcentreret. Vi arbejder på at holde fast ved vores nomade-rødder – hvor vi stadig indgår i samarbejder med byens andre aktører og institutioner. Vi oplever os velsignet i de samarbejder vi har lokalt. Samtidig er vi spændte på, hvad Gud vil lægge tilrette for os i vores nye bygning. Kirken ligger nemlig lige midt i byen, tæt på torvet og det pulserende liv.

Annoncer