Søg
Close this search box.
Søg

Månedens menighed: Karlslunde Strandkirke

Kirkens oprindelse
Karlslunde Strandkirke er en folkekirke, som ligger 20 km. syd for København. Kirken blev indviet i 1980 på sin nuværende adresse, efter at Strandkirkens menighed i 9 år havde holdt gudstjeneste i en træbarakkirke for at se, om der var et behov for en kirke i lokalområdet.

Kirkens karismatiske fokus
Karlslunde Strandkirke er en aktiv del af lokalsamfundet; den rummer en levende menighed og tiltrækker via sin karismatiske profil også mennesker uden for sognet.I Strandkirken har vi et stort ønske om, at alle, der kommer ind i kirken, vil opleve Guds nærvær og få en længsel efter at komme med i et af kirkens fællesskaber, som for mange har vist sig at være livsforvandlende. Det er vigtigt for os både at pleje menigheden, som i høj grad består af sognebåndsløsere (folk, som ikke bor i nærområdet, men som har valgt Strandkirken som deres kirke) og samtidig være en god, relevant og åben sognekirke for dem, der bor i sognet.

Præster, personale og menighedsråd
Kirkens nuværende præster er Peter Kofoed Bæk, Johan Tarp Dalsgaard og Anders Michael Hansen, ligesom Peter Tingleff er delvist tilknyttet kirken. Sammen med præsterne består kirkens stab af otte ansatte. Menighedsrådet består af 10 valgte medlemmer samt kirkens præster. Af andre præster i tidens løb kan nævnes kirkens første præst Helge Pahus, samt Jesper Serner-Pedersen, Peter Tingleff, Jesper Oehlenschläger, Gerhard Jónsson Mikkelsen m.fl.

Frivillige og fællesskaberne
En bred kreds af frivillige er med til at bære Strandkirkens gudstjenester og mange øvrige aktiviteter. Der er 150-200 kirkegængere i alle aldre hver søndag, ligesom der jævnligt holdes bl.a. lovsangsaftener. Mange i menigheden er med i ét eller flere fællesskaber, der mødes regelmæssigt i kirken eller i hjemmene. Mange grupper har fokus på socialt fællesskab og at dele liv. En del grupper har fokus på bøn og tilbedelse og/eller undervisning. Vi har også en lang tradition for afholdelse af kristendomskurset Alpha, ligesom deltagelse i SommerOase er en værdsat sommeraktivitet for mange i menigheden.

Aktiviteter
Strandkirken har mange gode tilbud for børn og unge, bl.a. gennem kirkens børnearbejde med fredags-børneklubber, en velbesøgt legestue for børn (0-3 år) samt en ”familieklynge” for den store flok af børnefamilier i menigheden. Gospelkor for børn er en nystartet aktivitet, som vi glæder os til at se vokse. ”Strandkirkens Unge” mødes hver torsdag aften i kirken – med god tid til café, brætspil og hygge og de gode samtaler om livets små og store spørgsmål.
Kirkens ældre mødes bl.a. i seniorfællesskabet ”Onsdagstræf”, som lytter til gode foredrag en gang om ugen og også spiser sammen. Kirkens organist arrangerer ”fællessang”, som er populært blandt seniorerne, og ”babysalmesang” for de mindste og deres voksne.

Sognekirke, diakoni og globalt udsyn
I kirken rækkes der ud i lokalsamfundet på mange måder, både som sognekirke i forhold til dåb, vielser, begravelser osv., men også gennem kirkens diakoniarbejde, f.eks. Aktiv Søndag, hvor frivillige fra menigheden besøger til folk i sognet og hjælper kvit og frit med praktiske opgaver. Der deles også julehjælp ud hvert år. ”Forglem mig ej” er et nyt initiativ med en demens-café i kirken for demente og deres pårørende. Samtidig er Karlslunde Strandkirkes menighed også engageret i at hjælpe med økonomisk støtte til forskellige dele af verden gennem kirkens fond, Strandkirkefællesskabet, som indsamler og uddeler ca. 1,4 mio. årligt til gode formål bl.a. i Cuba, Nigeria, Myanmar og Indien – men også til organisationer i Danmark, f.eks. Alpha, Dansk Oase og Kirke på Vej.

Andet
De fleste af søndagens gudstjenester streames kl. 10.30 på YouTube.

Annoncer