Søg
Close this search box.
Søg

De små fællesskaber styrker det store

Man kan være på SommerOase på mange måder.

Der er dem, som kender rigtig mange.
Der er dem, som er der for første gang.
Så er der dem, som ikke kender nogen.
Nogle bor sammen med den menighed, de samles med de fleste søndage, andre bor i fælleslandsbyerne “Nærheden” og “Friheden”.

Fælles for alle på SommerOase er, at der er mange mennesker, og hvor er det fantastisk. Det giver liv og gør SommerOase muligt. Men mange mennesker kan for nogle også være en udfordring, for hvis man ikke kender nogen, hvor skal man så lige starte? 

Dette problem tog Silkeborg Oasekirke til sig sidste år, og deres initiativer har fået god respons, så vi ønsker at inspirere andre til at tage hånd om dem, som synes, det er overvældende med så mange mennesker.

Hanne Dalsgaard, daglig leder i Silkeborg Oasekirke, understreger den gode konklusion: Responsen på kirkens tiltag i landsbyen har været fantastisk. Dem der har haft deres gang i kirken i 20 år oplevede nye bekendtskaber, og helt nye familier i kirken var taknemmelige og følte sig inkluderede i det større fællesskab.

Et latinerkvarter og et æblekvarter

Da pladserne var fordelt på SommerOase, gik Silkeborg Oasekirkes landsbyhøvdinger i gang med at inddele menighedens landsby i mindre fællesskaber. 

Der var bl.a. Latinerkvarteret, Æblekvarteret og Mælkebøttekvarteret. Fælles for disse kvarterer var, at de bestod af 8-12 enheder og fungerede derfor som hinandens naboer. 

Der blev lavet skilte for at synliggøre de forskellige kvarterer og dette gjorde det også børnevenligt med farverigeskilte på forteltene, så man vidste hvilket kvarter, man nu gik i.

Samtidig blev to kvarterer koblet sammen til et venskabskvarter, som gav en mulighed for at udvide fællesskabet.

Kirkens høvdinger ønskede at hjælpe de mindre kvarterer i gang med det sociale samvær, men det skulle gøres light, så det ikke blev for meget oveni SommerOaseprogrammet.

I Silkeborg Oasekirke har de i mange år haft en tradition for at lave en fællesfest i landsbyteltet lørdag aften efter mødet. Når alle ikke kender hinanden, kunne høvdingene fornemme, at det allerede var for stor en tærskel for nogle at træde over den første aften. Derfor ville de hellere prioritere fællesskabet i kvartererne de første par dage.

Målsætningen for høvdingene var, at man havde hilst på alle i sit kvarter og præsenteret sig for hinanden, inden man gik i seng lørdag aften. I løbet af søndag og mandag havde høvdingene også lagt op til andre sociale aktiviteter i kvarterne foruden en større landsbyfest i det store fællestelt. Hvert kvarter havde fået udpeget en kvarter-høvding, som i løbet af ugen havde øje for at mulighederne for et godt kvarters-fællesskab blev brugt.

Som høvding kunne de ikke få armene ned over, hvor godt det virkede at inddele landsbyen i mindre kvarterer. De kunne se, hvordan det inkluderende fællesskab fungerede, og folk søgte allerede efter få dage ind i hinandens fortelte på en naturlig måde. Efterfølgende har de fået tilbagemeldinger på, at kvarterne var med til at gøre SommerOase 2022 til noget særligt.

En guide

Guide til det mindre fællesskab i det store fællesskab – tilføj og fjern selv det, der giver mening for jeres menighed:

  1. Opdel landsbyen i mindre kvarterer (8-12 enheder)
  2. Synliggør kvartererne med skilte
  3. Udpeg en kvarter-høvding
  4. Lav små tiltag:
  • Lørdag aften: hils på naboerne i kvarter-høvdingens fortelt
  • Søndag middag: fælles frokost i kvartererne
  • I løbet af ugen: “godhedsudfordringer” til venskabskvarteret

Annoncer