Søg
Close this search box.
Søg

CrossYoga og DanskOase – en kommentar

Debatten omkring CrossYoga er blusset op igen de seneste uger. Mest på de sociale medier. Derudover har vi fået nogle henvendelser fra personer i vores bevægelse, der giver udtryk for deres ærlige bekymring. Tak for jeres henvendelser. Det gør altid indtryk på os, når mennesker, der hører hjemme i Oasebevægelsen, udtrykker undren eller utryghed. Jeg indgår gerne i dialog med konstruktive henvendelser, men jeg kommer ikke til at bidrage til en debatkultur, hvor navngivne personers motiver beklikkes. Jeg vil tilstræbe at omtale andre på en måde, så de kan genkende sig selv. Særligt når vi er uenige.

Det er min oplevelse, at der debatteres flere forskellige spørgsmål:

1. Kan kristne gå til yoga?

At bekende Jesus som Herre er uforeneligt med at dyrke yoga som en hinduistisk praksis. I menighederne er der medlemmer, som i deres åndelige søgen gennem yoga åbnede sig for destruktive kræfter og i mødet med Jesus, oplevede befrielse fra disse. Der er også medlemmer, der går til pilates og yoga i den lokale gymnastikforening, og oplever det totalt areligiøst. Allerede i den tidlige kirke var der spændinger mellem kristne om, hvorvidt man kunne bruge elementer fra sin ikke-kristne kultur i sit liv som kristen. Et godt eksempel fra Ny Testamente er konflikter om, hvad man med god samvittighed kan spise. (Se Rom 14 og 1. Kor 8) For nogle troende mindede afgudsofferkød om deres hedenske fortid med de romerske afguder, og de holdt sig helt fra det. For andre var det blot kød, der kunne spises. Pauli vejledning til menighederne var, at lade den enkeltes samvittighed råde og tage hensyn til den svages samvittighed. At rumme samvittighedsfriheden var ikke altid let dengang, og det er det heller ikke i dag. Luther skrev en vejledning om dette i sit skrift “Om et kristent menneskes frihed”, hvor han sammenholder, at et kristent menneske på en gang er bundet og fri. Den har ofte været en hjælp for mig, når jeg har stået med disse samvittighedsspørgsmål.

2. Kan man bruge yoga i kristen mission?

Kirken har gennem hele sin historie givet lokale ikke-kristne praksisser og traditioner en ny brug og betydning under Jesu Kristi herredømme netop for at kunne forkynde evangeliet relevant i forskellige kulturer og folkegrupper. Mange i vesten, der er optaget af kroppen og søger ro i sindet, vil ofte opsøge yoga, og det er intentionen med CrossYoga at møde denne længsel på et klart kristent grundlag, hvor Jesus Kristus, bibellæsninger og bøn er i centrum. Er der en risiko for, at det opfattes som en blåstempling af hinduistisk yoga? Det kan man ikke udelukke, og i mission vil man ofte stå i den slags dilemmaer. Vi har i menighederne personer som er kommet til tro på Jesus og blevet døbt ved at møde evangeliet gennem CrossYoga.

Du kan læse mere om det teologiske grundlag bag CrossYoga her: https://www.crossyoga.org/dk/teologisk-fundament

Jeg anbefaler også denne artikel, hvor Ole Skjerbæk Madsen medvirker https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/eksperter-spiritualitet-kan-ikke-saettes-paa-formel

3. Er der plads til CrossYoga i DanskOase?

Menigheder og præster i Oasebevægelsen er selvstændige og må i frihed under ansvar selv vurdere, om CrossYoga er relevant i deres kontekst. CrossYoga er en selvstændig organisation og der er ikke noget partnerskab eller indgået aftaler i DanskOase, som forpligter os i at bruge CrossYoga eller lade være. Når det kommer til vores fælles stævner, er det os med ledelsesansvaret, der skal varetage både enheden og friheden i vores bevægelse. Helt centralt står ønsket om at mennesker møder Jesus Kristus og fyldes af hans ånd. Der bliver i år ikke tilbud om CrossYoga på SommerOase, men naturligvis plads til bøn, bibel og bevægelse i Jesu navn.

Må vi søge enhed i det væsentlige, frihed i det mindre væsenlige, kærlighed i alt!

Med ønsket om Guds fred i den stille uge og en glædelig påske!

Keld Dahlmann
Generalsekretær

Annoncer