DanskOase.dk
Børne- og UngdomsOase
Menigheder
Konferencer
Ressourcer
Netværk
Om Os

Menighedsnetværket

DanskOases Menigheds- og regionsnetværk

DanskOases Menigheds- og regionsnetværk er DanskOases fundament både visionsmæssigt og organisatorisk. Det er medlemmerne der er grundlaget for, at DanskOase findes.

Vision
Menighedsnetværket består af menigheder, fællesskaber, institutioner og regioner, som ønsker at stå sammen og støtte hinanden i visionen om at være levende lokale menigheder.

Hvordan gør vi det?
I netværket drager medlemmerne nytte af hinandens viden og ressourcer i det daglige arbejde med at opbygge den lokale menighed. Dette sker gennem:

  • Fællesskab i tjenesten: Vi står sammen i
    tjenesten om at opbygge levende missionale menigheder. I fællesskab har netværket en størrelse, som gør det muligt at gå i gang med større tiltag, der kommer mange til gode.
  • Inspiration i menighedslivet:  Vi inspireres og udfordres i det at være levende menigheder gennem udveksling af praksis og erfaring på tværs af fællesskaber
  • Support i specielle tjenester: Medlemmer af netværket stiller specielle tjenester til rådighed i netværket, inden for f.eks. diakoni, sjælesorg, bønnenetværk og skole-evangelisation. Tjenesterne kan benyttes på tværs af menigheder og fællesskaber i hele netværket.
  • Identitet: Netværket er et fællesskab, der giver identitet. Vi er fælles om at være den karismatisk lutherske fornyelsesbevægelse.

Hvem kan være med?
Menigheder og fællesskaber som:

  • kan tilslutte sig DanskOases formål og grundlag, og
  • består af mindst 10 personer over 18 år.

Menigheder og fællesskaber kan være menighedssamfund, sognekredse, valg- og frimenigheder, husmenigheder, fællesskaber og institutioner/foreninger m.fl.

Medlemskab giver...
Adgang til og stemmeret til DanskOases repræsentantskabsmøde. Medlemmer får herudover tilsendt nyhedsbreve, bladet OaseMagasinet og andet relevant materiale efter interesse. Medlemmerne mødes på tværs af menigheder og fællesskaber efter eget ønske.

Der betales et årligt kontingent, der afhænger af antallet af personer i fællesskabet. Størrelsen fastsættes på repræsentantskabsmødet.

find et DanskOase fællesskab

Se kort over fællesskaber i Danmark

Du er her:

Kontakt DanskOase

Rude Havvej 11
DK-8300 Odder
Tlf: 8654 3600
info@danskoase.dk
CVR: 18967006
Bank: 1551-7352980

Støt DanskOase

Kontant gave
Andre muligheder

Feedback til webben

feedback@danskoase.dk

Kort om DanskOase

DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke ud fra Folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag. Gennem konferencer, netværk og ressourceformidling ønsker vi at skabe rammer for levende menigheder i mission.